2011 m. lapkričio 22 d., antradienis

Paskaita Bažnytinio paveldo muziejuje

Įdedu Bažnytinio paveldo muziejaus informaciją. Gal kam bus įdomu.PRANEŠIMAS SPAUDAI
2011 m. lapkričio 21 d.

Ką simbolizuoja dvasininkų liturginiai drabužiai?

Lapkričio 24 d., ketvirtadienį, 18 val. Bažnytinio paveldo muziejuje diakonas Mozė Mitkevičius pasakos apie dvasininkų liturginius drabužius, paaiškins, kuo skiriasi diakono, kunigo, vyskupo liturginis rūbas, kokia šių drabužių pavadinimų reikšmė, jų kilmė, raida bei puošybos prasmė. Paskaitos metu diakonas demonstruos liturginius drabužius: nuo baltos kuklios albos iki spalvingos puošnios kapos – kiekvienas rūbas ir jo dėvėjimo eiliškumas turi senas, iškalbingas simbolines prasmes, kurios bus atskleistos paskaitos klausytojams.

Peržengę bažnyčios slenkstį, net jei esame viso labo smalsūs lankytojai, suvokiame, jog patekome į kitokią, nei ką tik buvome, erdvę. Sienos, skliautai, vitražai, altorius ir visa, ką regime bažnyčioje, yra persmelkta sakralumo, priverčiančio pagarbiai nutilti ir mėgautis šventumo dvelksmu. Suskambus šv. Mišių varpeliui, aidint vargonų muzikai, išvystame patarnautojų lydimą iškilmingai apsirengusį dvasininką... Vargu ar kiekvienas net ir praktikuojantis tikintysis žino, kodėl diakonas prie altoriaus pasirodo per kairį petį permesta stula, kodėl kunigo arnotas vieną dieną raudonos spalvos, o kitą – žalios, baltos arba violetinės, kodėl vyskupas dėvi mitrą ir palijų. Ką reiškia šie drabužių vardai, kur ir kada jie pasirodo pirmą kartą?

Liturginių drabužių forma ir puošyba siejasi su ypatinga, gana įvairiai interpretuojama simbolika. Dvasininkų apranga siūdinta iš brangių audinių: šilko, aksomo, altembaso, brokato, damasto, taip pat ploniausios vilnos ar drobės. Dažnai rūbai buvo dabinami nėriniais, aplikacijomis, siuvinėjami šilku, auksu ir sidabru. Bažnytinio paveldo muziejuje saugomas didžiulis liturginių drabužių lobynas, todėl prieš paskaitą siūloma apžiūrėti muziejuje eksponuojamus vertingiausius Lietuvos liturginės tekstilės pavyzdžius, susipažinti su jų įvairove, stilių, formų, puošybos kaita ir pasiruošti aktyviam dalyvavimui Mozės Mitkevičiaus paskaitoje.

Iliustracijoje – diakonas Mozė Mitkevičius, liturginių apeigų metu dėvintis XVIII a. dalmatiką.

Įėjimas – 5 Lt, studentams – nemokamai.

Asmuo kontaktams: dr. Sigita Maslauskaitė, tel. (8 5) 262 7025, (8 5) 269 7800, el. paštas: sigita.maslauskaite@bpmuziejus.lt

P. S. Jeigu neklystu, nuotraukoje matoma dalmatika šiuo metu eksponuojama zakristijoje (įėjus į pagrindinę muziejaus erdvę, ji būtų altoriaus kairėje). Dar labai tekstilės pavyzdžių (ir siuvinėtų) esama "ant viškų" - vargonų balkone.
P. P. S. Galėtų ir dažniau kunigai ištraukti šiuos turtus ir naudoti juos pagal paskirtį (nors esantys muziejuje irgi naudingi, galima prikišti nosį prie stiklo ir apžiūrėti).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą